bacač plamena


bacač plamena
• flame-thrower
• flame thrower

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bacač — bàcāč m <G bacáča> DEFINICIJA 1. onaj koji baca 2. sport a. u atletici natjecatelj u bacačkim disciplinama (kugla, koplje, kladivo, disk) b. u baseballu igrač koji sa sredine unutrašnjeg igrališta baca loptu udaraču koji stoji pored četvrte …   Hrvatski jezični portal

  • bàcāč — m (bacàčica ž) 〈G bacáča〉 1. {{001f}}onaj koji baca [»∼ kamena« A. Šoljan] 2. {{001f}}sport a. {{001f}}u atletici natjecatelj u bacačkim disciplinama (kugla, koplje, kladivo, disk) b. {{001f}}u baseballu igrač koji sa sredine unutrašnjeg… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vespa — vȅspa ž <G mn vȇspā/ ī> DEFINICIJA 1. tip malog, niskog motocikla, popularan 1950 ih 2. vojn. pov. a. motocikl njemačkih jurišnih odreda na kojem je pričvršćen mitraljez ili protutenkovski top b. motorizirani bacač plamena ETIMOLOGIJA tal.… …   Hrvatski jezični portal